Categories
Music Lyrics

Warmth Under The Sky Song Lyrics Lyrics
天空下的温暖

Warmth Under The Sky Song Lyrics Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese Pop Song '天空下的温暖'

གནམ་མཁའ་འོག་ང་རྒྱུགས་རེ་རྒྱུགས་རེ་འགྲོ་དེ་འགྲོ།།

(天空下我奔跑着 奔跑着)

tiān kōng xià wǒ bēn pǎo zhe bēn pǎo zhe

སྤྲིན་དཀར་པོ་མཉམ་དུ་འགྲོ་མཉམ་དུ་འགྲོ།།

(白云也跟随着 跟随着)

bái yún yě gēn suí zhe gēn suí zhe

འབྲོག་གཞས་གླུ་འདི་ང་ཡི་གནའ་དཔེ་གནའ་དཔེ་རེད།།

(牧歌是我的故事 是我的故事)

mù gē shì wǒ de gù shì shì wǒ de gù shì

སྐར་མ་ཡིས་རྒྱང་རིང་གི་གླུ་དབྱངས་ལེན།།

(星星它长久地唱着)

xīng xīng tā cháng jiǔ de chàng zhe

哈撒古哩咯

hā sǎ gǔ li lo

哈撒古哩咯哈莫耶

hā sǎ gǔ li gē hā mò yé

哈撒古哩咯

hā sǎ gǔ li lo

哈撒古哩咯哈莫哩喔

hā sǎ gǔ li gē hā mò li wō

风吹过云朵在天边来的路

fēng chuī guò yún duǒ zài tiān biān lái de lù

忽然之间默默地听懂

hū rán zhī jiān mò mò de tīng dǒng

不再留恋茫然追逐遥远的梦

bù zài liú liàn máng rán zhuī zhú yáo yuǎn de mèng

那些患失患得的礼物

nà xiē huàn shī huàn de de lǐ wù

吹开了迷雾

chuī kāi le mí wù

宇宙心中变换时空

yǔ zhòu xīn zhōng biàn huàn shí kōng

生命的律动

shēng mìng de lǜ dòng

信念的眼眸感动自如

xìn niàn de yǎn móu gǎn dòng zì rú

沉睡的人们在彷徨中坚强

chén shuì de rén men zài páng huáng zhōng jiān qiáng

漂浮的思绪不再迷航

piāo fú de sī xù bù zài mí háng

走过了幻化雨露 那些忧伤

zǒu guò le huàn huà yǔ lù nà xiē yōu shāng

不经意到了某个地方

bù jīng yì dào le mǒu gè dì fāng

崭新的自我

zhǎn xīn de zì wǒ

内心不再落寞

nèi xīn bù zài luò mò

生命的纬度

shēng mìng de wěi dù

跨越了天空下的温度

kuà yuè le tiān kōng xià de wēn dù

What Is the Song 'Warmth Under The Sky Song Lyrics'? And Where Did 'Warmth Under The Sky Song Lyrics (Tian Kong Xia De Wen Nuan) ' Lyrics Come From?

The full Warmth Under The Sky Song Lyrics above is actually written for the 2021 Chinese pop song 'Warmth Under The Sky Song Lyrics' (titled 天空下的温暖 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Tian Kong Xia De Wen Nuan) which was released in 2021, specifically since June 20th, 2021.

Who Has Performed the Song 'Warmth Under The Sky Song Lyrics'? And the Artist Name?

The music work 'Warmth Under The Sky Song Lyrics' (titled 天空下的温暖 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Tian Kong Xia De Wen Nuan) is a Chinese song from the 2020s and performed by the male solo artist Ding Zhen From LiTang (Chinese name: 理塘丁真), the singer from Chinese Mainland giving us this great Chinese musical performance of the song .