Hope Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese Pop Song ''

长风落进斜阳

cháng fēng luò jìn xié yáng

悲歌多断肠

bēi gē duō duàn cháng

一卷天下涛与浪

yī juǎn tiān xià tāo yǔ làng

惊魂破 绝然踏蹄扬

jīng hún pò jué rán tà tí yáng

燃尽卑微的我

rán jìn bēi wēi de wǒ

无声轻轻坠落

wú shēng qīng qīng zhuì luò

怀 一腔血 赤胆忠良

huái yī qiāng xuè chì dǎn zhōng liáng

撑一撑就到天亮

chēng yī chēng jiù dào tiān liàng

迢迢归乡之路

tiáo tiáo guī xiāng zhī lù

孤单伴着满足

gū dān bàn zhe mǎn zú

曾几时梦里

céng jǐ shí mèng lǐ

遇见过你

yù jiàn guò nǐ

就此别过亦是幸福

jiù cǐ bié guò yì shì xìng fú

遥遥壮烈时刻

yáo yáo zhuàng liè shí kè

幸得慷慨一搏

xìng dé kāng kǎi yī bó

不畏浮云遮望眼

bù wèi fú yún zhē wàng yǎn

何惧世间起浓烟

hé jù shì jiān qǐ nóng yān

唱 一生忠义

chàng yī shēng zhōng yì

颂 英雄之躯

sòng yīng xióng zhī qū

蓦然间回首

mò rán jiān huí shǒu

收紧了心头

shōu jǐn le xīn tóu

听那首人间悲曲

tīng nà shǒu rén jiān bēi qǔ

一曲悲歌

yī qǔ bēi gē

一世离合

yī shì lí hé

皆化作山河

jiē huà zuò shān hé

一曲悲歌

yī qǔ bēi gē

一世离合

yī shì lí hé

仰天长啸一首歌

yǎng tiān cháng xiào yī shǒu gē

What Is the Song 'Hope'? And Where Did 'Hope (Wang) ' Lyrics Come From?

The full Hope above is actually written for the 2023 Chinese pop song 'Hope' (titled in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Wang) which was released in 2023, specifically since January 25th, 2023.

Who Has Performed the Song 'Hope'? And the Artist Name?

The music work 'Hope' (titled in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Wang) is a Chinese song from the 2020s and performed by the female solo artist Han Hong (Chinese name: 韩红), the singer from Chinese Mainland giving us this great Chinese musical performance of the song .

The Film, TV Series or Dramas Related to Hope Lyrics? And What Is It?

Additionally, this song 'Hope' (titled in Chinese) where the full lyrics above is sourced from, is also the End Song for Chinese Film 'Full River Red' (2023), titled "满江红" in Standard / Simplified Chinese language.